kropki

ROZPOCZYNAMY ROZLICZENIA

Od 1 kwietnia br. animatorzy, którzy podpisali umowę z Operatorem na realizację zajęć na Orliku, mogą rozpocząć rozliczenie pierwszego miesiąca pracy.

Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest:

  1. Zaplanowanie zajęć na kolejny miesiąc.
  2. Uzupełniony kalendarz zajęć za rozliczany miesiąc.
  3. Wygenerowany raport pracy za rozliczany miesiąc.
  4. Akceptacja raportu animatora przez przedstawiciela JST / Administratora Orlika oraz Operatora.
  5. Wygenerowany rachunek - rachunek generuje się automatycznie po akceptacji raportu przez JST / Administratora Orlika i Operatora.

Wypłata wynagrodzeń za marzec dla animatorów, którzy mają podpisane umowy i spełnili powyższe warunki rozpocznie się od 12 kwietnia br. W bieżącej edycji projektu przelewy wychodzące z wynagrodzeniem animatorów będą realizowane tylko dwa razy w tygodniu - we wtorki i czwartki.

Wszystkie Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz Administratorzy Orlików zakończyli procedury administracyjne. 1600 Animatorów ma już podpisane umowy. Proces akceptacji oświadczeń podatkowych, które zostały złożone do 31 marca, zakończy się do poniedziałku, 4 kwietnia.

Animatorzy muszą zakończyć procedurę podpisania umowy do 8 kwietnia br.

Infolinia projektu Lokalny Animator Sportu (+48 22 834 60 40)  pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00.

W sprawach związanych z procedurami administracyjnymi oraz z realizacją projektu możliwy jest też kontakt e-mail. Do dyspozycji są adresy: [email protected],  [email protected][email protected]

Wszystkie bieżące informacje publikowane są na stronie www.projektorlik.pl.

POWRÓT

ROZPOCZYNAMY ROZLICZENIA

Od 1 kwietnia br. animatorzy, którzy podpisali umowę z Operatorem na realizację zajęć na Orliku, mogą rozpocząć rozliczenie pierwszego miesiąca pracy.

Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest:

  1. Zaplanowanie zajęć na kolejny miesiąc.
  2. Uzupełniony kalendarz zajęć za rozliczany miesiąc.
  3. Wygenerowany raport pracy za rozliczany miesiąc.
  4. Akceptacja raportu animatora przez przedstawiciela JST / Administratora Orlika oraz Operatora.
  5. Wygenerowany rachunek - rachunek generuje się automatycznie po akceptacji raportu przez JST / Administratora Orlika i Operatora.

Wypłata wynagrodzeń za marzec dla animatorów, którzy mają podpisane umowy i spełnili powyższe warunki rozpocznie się od 12 kwietnia br. W bieżącej edycji projektu przelewy wychodzące z wynagrodzeniem animatorów będą realizowane tylko dwa razy w tygodniu - we wtorki i czwartki.

Wszystkie Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz Administratorzy Orlików zakończyli procedury administracyjne. 1600 Animatorów ma już podpisane umowy. Proces akceptacji oświadczeń podatkowych, które zostały złożone do 31 marca, zakończy się do poniedziałku, 4 kwietnia.

Animatorzy muszą zakończyć procedurę podpisania umowy do 8 kwietnia br.

Infolinia projektu Lokalny Animator Sportu (+48 22 834 60 40)  pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00.

W sprawach związanych z procedurami administracyjnymi oraz z realizacją projektu możliwy jest też kontakt e-mail. Do dyspozycji są adresy: [email protected],  [email protected][email protected]

Wszystkie bieżące informacje publikowane są na stronie www.projektorlik.pl.

kropki