kropki

ORLIKI W CZASIE COVID-19 - OGRANICZENIA OD 20.03.2021 R. /aktualizacja/

W Dzienniku Ustaw opublikowane zosta艂o ROZPORZ膭DZENIE RADY MINISTR脫W z dn. 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia okre艣lonych ogranicze艅, nakaz贸w i zakaz贸w w zwi膮zku z wyst膮pieniem stanu epidemii. W nawi膮zaniu do regulacji prawnych, kt贸re wprowadza to Rozporz膮dzenie, od 20 marca do 9 kwietnia 2021 roku zawieszona jest realizacja projektu Lokalny Animator Sportu dla sportu amatorskiego w ca艂ym kraju.

Na mocy w/w Rozporz膮dzenia, na terenie ca艂ego kraju do dnia 9 kwietnia 2021 r.聽prowadzenie przez przedsi臋biorc贸w聽w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 鈥 Prawo przedsi臋biorc贸w oraz przez inne podmioty dzia艂alno艣ci zwi膮zanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej聽(uj臋tej w Polskiej Klasyfikacji Dzia艂alno艣ci w dziale 93.0) polegaj膮cej na organizacji wsp贸艂zawodnictwa sportowego, zaj臋膰 sportowych i wydarzenia sportowego聽b臋dzie dopuszczalne po spe艂nieniu 艂膮cznie nast臋puj膮cych warunk贸w:

  1. wy艂膮cznie w przypadku sportu zawodowego lub zawodnik贸w pobieraj膮cych stypendium sportowe, o kt贸rym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodnik贸w b臋d膮cych cz艂onkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiaj膮cych sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i m艂odzie偶y uczestnicz膮cej we wsp贸艂zawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski zwi膮zek sportowy;
  2. organizowania ich bez udzia艂u publiczno艣ci.

Dzieci i m艂odzie偶 uczestnicz膮ca we wsp贸艂zawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski zwi膮zek sportowy mo偶e uczestniczy膰:

- we wsp贸艂zawodnictwie sportowym;

- zaj臋ciach sportowych;

- wydarzeniach sportowych.

Wym贸g dotycz膮cy dzieci i m艂odzie偶y uczestnicz膮cej we wsp贸艂zawodnictwie sportowym realizowanym przez polski zwi膮zek sportowy ma na celu umo偶liwienie prowadzenia dzia艂alno艣ci sportowej (w tym trening贸w) w zakresie udzia艂u we wsp贸艂zawodnictwie. Nie mo偶na prowadzi膰 zaj臋膰 sportowo 鈥 rekreacyjnych w innym celu. Zaj臋cia/treningi mog膮 by膰 prowadzone tylko dla dzieci i m艂odzie偶y posiadaj膮cej licencje zwi膮zku sportowego, tylko w zakresie przedmiotu licencji i tylko przez kluby dzia艂aj膮ce w strukturach polskiego zwi膮zku sportowego.

Dla klub贸w spe艂niaj膮cych 艂膮cznie te warunki na Boiskach Orlik mog膮 by膰 organizowane zaj臋cia.

Korzysta膰 z infrastruktury Boisk Orlik mog膮 r贸wnie偶 cz艂onkowie kadr narodowych lub reprezentacji olimpijskiej/paraolimpijskiej.

Tylko w tych dw贸ch sytuacjach Animatorzy mog膮 rozliczy膰 organizacj臋 zaj臋膰 w ramach projektu Lokalny Animator Sportu. W innych przypadkach, do 9 kwietnia br. NIE JEST MO呕LIWA REALIZACJA projektu Lokalny Animator Sportu.

Obowi膮zuj膮ce Rozporz膮dzenie nak艂ada na Organizatora udost臋pniaj膮cego obiekt, w tym Boisko Orlik, obowi膮zek spe艂nienia wymog贸w sanitarnych. Zgodnie z tym obowi膮zkiem organizator:

a) dezynfekuje szatnie i w臋z艂y sanitarne,

b) zapewnia osobom uczestnicz膮cym w zaj臋ciach sportowych, korzystaj膮cym z obiektu sportowego lub ze sprz臋tu sportowego 艣rodki do dezynfekcji r膮k i sprz臋tu sportowego,

c) dezynfekuje urz膮dzenia i sprz臋t sportowy po ka偶dym u偶yciu i ka偶dej grupie korzystaj膮cych,

d) zapewnia 15-minutowe odst臋py mi臋dzy wchodz膮cymi i wychodz膮cymi uczestnikami zaj臋膰 sportowych, wydarze艅 sportowych lub korzystaj膮cych z obiektu sportowego lub sprz臋tu sportowego lub w inny spos贸b ogranicza kontakt pomi臋dzy tymi osobami;

Przed zaj臋ciami i po zaj臋ciach uczestnicy s膮 zobowi膮zani do dezynfekcji r膮k.

W przypadku jakichkolwiek w膮tpliwo艣ci dotycz膮cych organizacji zaj臋膰, do dyspozycji s膮 konsultanci obs艂uguj膮cy projekt. Infolinia projektu Lokalny Animator Sportu (+48 22 834 60 40)  pracuje od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach 8:30 鈥 16:00.

Z powodu nowej organizacji pracy zwi膮zanej z sytuacj膮 epidemiczn膮, w najbli偶szych tygodniach infolinia obs艂ugiwana b臋dzie przez mniejsz膮 liczb臋 konsultant贸w. Mo偶e to skutkowa膰 d艂u偶szym czasem oczekiwania na po艂膮czenie.

Wszystkie bie偶膮ce informacje publikowane s膮 na stronie www.projektorlik.pl.

powr贸t

ORLIKI W CZASIE COVID-19 - OGRANICZENIA OD 20.03.2021 R. /aktualizacja/

W Dzienniku Ustaw opublikowane zosta艂o ROZPORZ膭DZENIE RADY MINISTR脫W z dn. 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia okre艣lonych ogranicze艅, nakaz贸w i zakaz贸w w zwi膮zku z wyst膮pieniem stanu epidemii. W nawi膮zaniu do regulacji prawnych, kt贸re wprowadza to Rozporz膮dzenie, od 20 marca do 9 kwietnia 2021 roku zawieszona jest realizacja projektu Lokalny Animator Sportu dla sportu amatorskiego w ca艂ym kraju.

Na mocy w/w Rozporz膮dzenia, na terenie ca艂ego kraju do dnia 9 kwietnia 2021 r.聽prowadzenie przez przedsi臋biorc贸w聽w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 鈥 Prawo przedsi臋biorc贸w oraz przez inne podmioty dzia艂alno艣ci zwi膮zanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej聽(uj臋tej w Polskiej Klasyfikacji Dzia艂alno艣ci w dziale 93.0) polegaj膮cej na organizacji wsp贸艂zawodnictwa sportowego, zaj臋膰 sportowych i wydarzenia sportowego聽b臋dzie dopuszczalne po spe艂nieniu 艂膮cznie nast臋puj膮cych warunk贸w:

  1. wy艂膮cznie w przypadku sportu zawodowego lub zawodnik贸w pobieraj膮cych stypendium sportowe, o kt贸rym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodnik贸w b臋d膮cych cz艂onkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiaj膮cych sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i m艂odzie偶y uczestnicz膮cej we wsp贸艂zawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski zwi膮zek sportowy;
  2. organizowania ich bez udzia艂u publiczno艣ci.

Dzieci i m艂odzie偶 uczestnicz膮ca we wsp贸艂zawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski zwi膮zek sportowy mo偶e uczestniczy膰:

- we wsp贸艂zawodnictwie sportowym;

- zaj臋ciach sportowych;

- wydarzeniach sportowych.

Wym贸g dotycz膮cy dzieci i m艂odzie偶y uczestnicz膮cej we wsp贸艂zawodnictwie sportowym realizowanym przez polski zwi膮zek sportowy ma na celu umo偶liwienie prowadzenia dzia艂alno艣ci sportowej (w tym trening贸w) w zakresie udzia艂u we wsp贸艂zawodnictwie. Nie mo偶na prowadzi膰 zaj臋膰 sportowo 鈥 rekreacyjnych w innym celu. Zaj臋cia/treningi mog膮 by膰 prowadzone tylko dla dzieci i m艂odzie偶y posiadaj膮cej licencje zwi膮zku sportowego, tylko w zakresie przedmiotu licencji i tylko przez kluby dzia艂aj膮ce w strukturach polskiego zwi膮zku sportowego.

Dla klub贸w spe艂niaj膮cych 艂膮cznie te warunki na Boiskach Orlik mog膮 by膰 organizowane zaj臋cia.

Korzysta膰 z infrastruktury Boisk Orlik mog膮 r贸wnie偶 cz艂onkowie kadr narodowych lub reprezentacji olimpijskiej/paraolimpijskiej.

Tylko w tych dw贸ch sytuacjach Animatorzy mog膮 rozliczy膰 organizacj臋 zaj臋膰 w ramach projektu Lokalny Animator Sportu. W innych przypadkach, do 9 kwietnia br. NIE JEST MO呕LIWA REALIZACJA projektu Lokalny Animator Sportu.

Obowi膮zuj膮ce Rozporz膮dzenie nak艂ada na Organizatora udost臋pniaj膮cego obiekt, w tym Boisko Orlik, obowi膮zek spe艂nienia wymog贸w sanitarnych. Zgodnie z tym obowi膮zkiem organizator:

a) dezynfekuje szatnie i w臋z艂y sanitarne,

b) zapewnia osobom uczestnicz膮cym w zaj臋ciach sportowych, korzystaj膮cym z obiektu sportowego lub ze sprz臋tu sportowego 艣rodki do dezynfekcji r膮k i sprz臋tu sportowego,

c) dezynfekuje urz膮dzenia i sprz臋t sportowy po ka偶dym u偶yciu i ka偶dej grupie korzystaj膮cych,

d) zapewnia 15-minutowe odst臋py mi臋dzy wchodz膮cymi i wychodz膮cymi uczestnikami zaj臋膰 sportowych, wydarze艅 sportowych lub korzystaj膮cych z obiektu sportowego lub sprz臋tu sportowego lub w inny spos贸b ogranicza kontakt pomi臋dzy tymi osobami;

Przed zaj臋ciami i po zaj臋ciach uczestnicy s膮 zobowi膮zani do dezynfekcji r膮k.

W przypadku jakichkolwiek w膮tpliwo艣ci dotycz膮cych organizacji zaj臋膰, do dyspozycji s膮 konsultanci obs艂uguj膮cy projekt. Infolinia projektu Lokalny Animator Sportu (+48 22 834 60 40)  pracuje od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach 8:30 鈥 16:00.

Z powodu nowej organizacji pracy zwi膮zanej z sytuacj膮 epidemiczn膮, w najbli偶szych tygodniach infolinia obs艂ugiwana b臋dzie przez mniejsz膮 liczb臋 konsultant贸w. Mo偶e to skutkowa膰 d艂u偶szym czasem oczekiwania na po艂膮czenie.

Wszystkie bie偶膮ce informacje publikowane s膮 na stronie www.projektorlik.pl.

kropki