kropki

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

O godzinie 23:59:59 w dniu 10 lutego rekrutacja do projektu Lokalny Animator Sportu została zamknięta.

W tej chwili nie ma już możliwości rozpoczęcia i kontynuowania procedury składania wniosku. Wszystkie poprawnie złożone wnioski oczekują na weryfikację Operatora Projektu i umieszczenie na liście rankingowej. W najbliższych dniach Zespół Projektu przeanalizuje wszystkie złożone wnioski. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do danych zawartych w dokumentacji, specjaliści obsługujący projekt będą kontaktowali się z przedstawicielami właściwych Jednostek Samorządu Terytorialnego lub Administratorami Orlików.

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji, zaplanowanym na 15 lutego, Operator podejmie decyzję o ewentualnych dalszych krokach dotyczących działań jednostek, które nie zdążyły w terminie do 10 lutego 2021 r. wysłać poprawnych zgłoszeń do udziału w Projekcie.

Wszelkie komunikaty będą publikowane na stronie www.projektorlik.pl.

powrót

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

O godzinie 23:59:59 w dniu 10 lutego rekrutacja do projektu Lokalny Animator Sportu została zamknięta.

W tej chwili nie ma już możliwości rozpoczęcia i kontynuowania procedury składania wniosku. Wszystkie poprawnie złożone wnioski oczekują na weryfikację Operatora Projektu i umieszczenie na liście rankingowej. W najbliższych dniach Zespół Projektu przeanalizuje wszystkie złożone wnioski. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do danych zawartych w dokumentacji, specjaliści obsługujący projekt będą kontaktowali się z przedstawicielami właściwych Jednostek Samorządu Terytorialnego lub Administratorami Orlików.

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji, zaplanowanym na 15 lutego, Operator podejmie decyzję o ewentualnych dalszych krokach dotyczących działań jednostek, które nie zdążyły w terminie do 10 lutego 2021 r. wysłać poprawnych zgłoszeń do udziału w Projekcie.

Wszelkie komunikaty będą publikowane na stronie www.projektorlik.pl.

kropki