kropki

REKRUTACJA START

Dzisiaj, 1 lutego w samo południe ruszyła rekrutacja do projektu Lokalny Animator Sportu.

Rekrutacja potrwa do 10 lutego. O przyjęciu danego Boiska Orlik do projektu NIE DECYDUJE kolejność zgłoszeń. Wnioski będą oceniane na podstawie kryteriów opisanych w Regulaminie Projektu.

Rekrutacja prowadzona jest w systemie elektronicznym na stronie www.system.projektorlik.pl

Przed rozpoczęciem procedury przedstawiciele zainteresowanych Jednostek Samorządu Terytorialnego i Animatorzy powinni zapoznać się z INSTRUKCJAMI SKŁADANIA WNIOSKÓW  dostępnymi w sekcji DOKUMENTY. Instrukcja dla Jednostek Samorządu Terytorialnego jest TUTAJ, a dla Animatorów TUTAJ.

Konta Animatorów pozostaną nieaktywne do czasu zakończenia procedury rejestracyjnej przez daną Jednostkę Samorządu Terytorialnego. Po jej zakończeniu, Animatorzy otrzymają wiadomość e-mail z informacją o możliwości zalogowania na swoje konto wraz z linkiem do logowania. Treść tej wiadomości przedstawiona jest na grafice:

Lista Orlików zakwalifikowanych do projektu zostanie ogłoszona do 15 lutego b.r.

Wszystkie aktualne informacje na temat projektu publikowane będą na stronie www.projektorlik.pl .

Dodatkowych informacji dotyczących rekrutacji udziela Zespół Projektu Lokalny Animator Sportu pod adresami e-mail: jst@projektorlik.planimator@projektorlik.pl, kontakt@projektorlik.pl oraz numerem infolinii +48 22 834 60 40.

powrót

REKRUTACJA START

Dzisiaj, 1 lutego w samo południe ruszyła rekrutacja do projektu Lokalny Animator Sportu.

Rekrutacja potrwa do 10 lutego. O przyjęciu danego Boiska Orlik do projektu NIE DECYDUJE kolejność zgłoszeń. Wnioski będą oceniane na podstawie kryteriów opisanych w Regulaminie Projektu.

Rekrutacja prowadzona jest w systemie elektronicznym na stronie www.system.projektorlik.pl

Przed rozpoczęciem procedury przedstawiciele zainteresowanych Jednostek Samorządu Terytorialnego i Animatorzy powinni zapoznać się z INSTRUKCJAMI SKŁADANIA WNIOSKÓW  dostępnymi w sekcji DOKUMENTY. Instrukcja dla Jednostek Samorządu Terytorialnego jest TUTAJ, a dla Animatorów TUTAJ.

Konta Animatorów pozostaną nieaktywne do czasu zakończenia procedury rejestracyjnej przez daną Jednostkę Samorządu Terytorialnego. Po jej zakończeniu, Animatorzy otrzymają wiadomość e-mail z informacją o możliwości zalogowania na swoje konto wraz z linkiem do logowania. Treść tej wiadomości przedstawiona jest na grafice:

Lista Orlików zakwalifikowanych do projektu zostanie ogłoszona do 15 lutego b.r.

Wszystkie aktualne informacje na temat projektu publikowane będą na stronie www.projektorlik.pl .

Dodatkowych informacji dotyczących rekrutacji udziela Zespół Projektu Lokalny Animator Sportu pod adresami e-mail: jst@projektorlik.planimator@projektorlik.pl, kontakt@projektorlik.pl oraz numerem infolinii +48 22 834 60 40.

kropki