kropki

ORLIKI W CZASIE COVID-19 - aktualizacja

Od 24 października br. obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa związane z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Wprowadzone obostrzenia nie zmieniają istoty zasad uprawiania sportu oraz prowadzenia zajęć sportowych i treningów, w tym zajęć w ramach projektu Lokalny Animator Sportu.

Aktywności sportowe mogą odbywać się na obiektach otwartych, w tym na boiskach Orlik, w obiektach zamkniętych (na basenach i siłowniach aktywności tylko w formie zorganizowanych zajęć sportowych) i w otwartym terenie.

Do 250 osób ograniczona jest liczba biorących udział w zajęciach/wydarzeniu sportowym. Aktywności sportowych nie dotyczy reguła o zakazie zgromadzeń powyżej 5 osób.

Zajęcia na boiskach Orlik mogą odbywać się na dotychczasowych zasadach z następującymi zastrzeżeniami --> uczestnicy zajęć, do ukończenia 16 roku życia, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16, muszą przychodzić na zajęcia (realizowane na Orlikach mieszczących sią poza terenem placówek oświatowych) pod opieką dorosłego oraz w zajęciach niedopuszczalny jest udział publiczności.

W trakcie zajęć sportowych nie ma obowiązku noszenia maseczek zakrywających nos i usta. Przed zajęciami i po zajęciach obowiązkowa jest dezynfekcja rąk i sprzętu sportowego.

W uzasadnionych przypadkach związanych z sytuacją epidemiologiczną, zarządcy boisk Orlik mogą podjąć decyzję o ich zamknięciu lub czasowym zawieszeniu prowadzonych tam zajęć projektu Lokalny Animator Sportu. O zawieszeniu zajęć, zarządca Orlika jest zobowiązany niezwłocznie, pisemnie poinformować Operatora Krajowego na wzorze pisma dostępnym TUTAJ.

Informacje o wszystkich decyzjach i zmianach w obowiązujących przepisach będą pojawiały się na bieżąco na stronie projektorlik.pl

powrót

ORLIKI W CZASIE COVID-19 - aktualizacja

Od 24 października br. obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa związane z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Wprowadzone obostrzenia nie zmieniają istoty zasad uprawiania sportu oraz prowadzenia zajęć sportowych i treningów, w tym zajęć w ramach projektu Lokalny Animator Sportu.

Aktywności sportowe mogą odbywać się na obiektach otwartych, w tym na boiskach Orlik, w obiektach zamkniętych (na basenach i siłowniach aktywności tylko w formie zorganizowanych zajęć sportowych) i w otwartym terenie.

Do 250 osób ograniczona jest liczba biorących udział w zajęciach/wydarzeniu sportowym. Aktywności sportowych nie dotyczy reguła o zakazie zgromadzeń powyżej 5 osób.

Zajęcia na boiskach Orlik mogą odbywać się na dotychczasowych zasadach z następującymi zastrzeżeniami --> uczestnicy zajęć, do ukończenia 16 roku życia, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16, muszą przychodzić na zajęcia (realizowane na Orlikach mieszczących sią poza terenem placówek oświatowych) pod opieką dorosłego oraz w zajęciach niedopuszczalny jest udział publiczności.

W trakcie zajęć sportowych nie ma obowiązku noszenia maseczek zakrywających nos i usta. Przed zajęciami i po zajęciach obowiązkowa jest dezynfekcja rąk i sprzętu sportowego.

W uzasadnionych przypadkach związanych z sytuacją epidemiologiczną, zarządcy boisk Orlik mogą podjąć decyzję o ich zamknięciu lub czasowym zawieszeniu prowadzonych tam zajęć projektu Lokalny Animator Sportu. O zawieszeniu zajęć, zarządca Orlika jest zobowiązany niezwłocznie, pisemnie poinformować Operatora Krajowego na wzorze pisma dostępnym TUTAJ.

Informacje o wszystkich decyzjach i zmianach w obowiązujących przepisach będą pojawiały się na bieżąco na stronie projektorlik.pl

kropki